Họ RAS GTPase

07.08.2023 12:54 sáng

Họ RAS GTPase (RAS GTPase family) là một nhóm các protein liên quan đến các đường truyền tín hiệu tế bào điều chỉnh sự phát triển, biệt hóa và sống sót của tế bào.  Chúng hoạt động như các công tắc phân tử, chuyển đổi giữa trạng thái hoạt động (gắn với GTP) và trạng thái không hoạt động (gắn với GDP).  Đột biến trong gen RAS thường được tìm thấy ở nhiều loại ung thư, dẫn đến sự kích hoạt quá mức của các đường truyền tín hiệu và sự phát triển của tế bào không kiểm soát được.

Có ba loại protein RAS chính: KRAS, HRAS và NRAS.  Chúng có độ tương đồng cao về cấu trúc và có chức năng chồng chéo, nhưng cũng có một số vai trò riêng biệt.  Ví dụ, KRAS chủ yếu liên quan đến việc truyền tín hiệu xuôi dòng của các thụ thể yếu tố tăng trưởng, trong khi HRAS và NRAS có chức năng rộng hơn trong việc truyền tín hiệu tế bào.

Các protein RAS là mục tiêu chính trong nghiên cứu ung thư, nhưng ái lực cao với GTP và khó phát triển các chất ức chế hiệu quả đã khiến chúng trở thành mục tiêu thách thức.  Tuy nhiên, những tiến bộ gần đây trong việc hiểu cấu trúc và chức năng của protein RAS đã dẫn đến sự phát triển thuốc mới đầy hứa hẹn trong điều trị ung thư.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời