CAR-NK Cell therapy

CAR-NK Cell therapy

Liệu pháp tế bào CAR-NK ở bệnh nhân lympho Non-Hodgkin và bạch cầu mãn dòng lympho

Theo cáo báo từ Trung tâm Ung thư MD Anderson của Đại học Texas, phần lớn bệnh nhân NHL và...