Kháng thể đặc hiệu kép

07.08.2023 12:54 sáng

Kháng thể đặc hiệu kép (Bispecific antibodies: bsAbs) là một lớp kháng thể được thiết kế để có thể liên kết với hai mục tiêu khác nhau cùng một lúc, thường là một trên tế bào bệnh và một trên tế bào miễn dịch dẫn đến hình thành một cầu nối giữa hai tế bào.

Kháng thể đặc hiệu kép được phát triển như một phương pháp tiềm năng cho điều trị ung thư và các bệnh khác. Bằng cách kết hợp với cả tế bào khối u và tế bào miễn dịch, kháng thể đặc hiệu kép có thể tăng cường khả năng miễn dịch trong việc nhận ra và tấn công tế bào ung thư.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời