Kháng thể kháng thụ thể acetylcholine

07.08.2023 12:54 sáng

Kháng thể kháng thụ thể acetylcholine (Anti-acetylcholine receptor antibody) đề cập đến một nhóm các “tự kháng thể” nhắm mục tiêu và tấn công các thụ thể acetylcholine (acetylcholine receptor : AhCR) được tìm thấy trên các tế bào cơ. Các thụ thể này chịu trách nhiệm truyền tín hiệu thần kinh đến các cơ, cho phép các cơ vận động tự chủ.

Ở những người bị rối loạn tự miễn như bệnh nhược lực cơ, hệ thống miễn dịch xác định nhầm các thụ thể này là ngoại lai và tạo ra các kháng thể liên kết với chúng, dẫn đến giảm số lượng thụ thể có sẵn và dẫn truyền thần kinh cơ bị suy yếu. Điều này dẫn đến yếu cơ và mệt mỏi, đặc biệt là ở mắt, mặt, cổ họng và tứ chi.

Xét nghiệm tìm kháng thể kháng AChR có thể hỗ trợ chẩn đoán bệnh nhược cơ và điều trị thường bao gồm liệu pháp ức chế miễn dịch và/hoặc chất ức chế acetylcholinesterase để cải thiện khả năng dẫn truyền thần kinh cơ. Các rối loạn tự miễn dịch khác, chẳng hạn như hội chứng nhược cơ Lambert-Eaton, cũng có thể liên quan đến các kháng thể kháng AChR, mặc dù các kháng thể này nhắm vào các vùng khác nhau của thụ thể.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời