MedDRA

07.08.2023 12:54 sáng

MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) là một từ điển y học phân cấp, bao gồm các thuật ngữ thông dụng liên quan đến tên bệnh, triệu chứng, dấu hiệu, các xét nghiệm cận lâm sàng v.v. MedDRA do ICH (là một Hội đồng quốc tế điều hòa các quy định dược phẩm sử dụng trên người) sáng lập, nhằm mục đích thống nhất quy định nhập dữ liệu, tìm kiếm, đánh giá và trao đổi thông tin nhanh chóng chính xác trong quy trình quản lý thông tin an toàn dược. Nó được cập nhật 2 lần mỗi năm bởi tổ chức MSSO.

MedDRA có cấu trúc phân thành 5 cấp như sau.

Hiện tại MedDRA được áp dụng cho các công ty dược hoạt động trong khu vực liên minh Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời