miRNA

04.10.2023 6:20 chiều

Sơ lược

miRNA (microRNA) là một nhóm các tiểu phân tử RNA can thiệp tham gia vào việc điều chỉnh biểu hiện gene. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa gene sau phiên mã, kiểm soát việc sản xuất protein trong tế bào.

Cấu trúc

miRNA thường là các phân tử RNA chuỗi đơn ngắn, bao gồm khoảng 20 – 22 nucleotide. Mỗi miRNA có một trình tự cụ thể cho phép nó nhận biết và liên kết với các trình tự bổ sung trên mRNA.

Chức năng

 • Điều hòa gene: miRNA hoạt động bằng cách liên kết với các mRNA mục tiêu, dẫn đến hai kết quả chính:
  1. Ức chế dịch mã: liên kết miRNA có thể ngăn cản quá trình dịch mã mRNA thành protein.
  2. Suy thoái mRNA: Việc liên kết miRNA có thể kích hoạt sự suy thoái của mRNA mục tiêu, ngăn cản quá trình tổng hợp protein.
 • Vai trò trong sự phát triển và cân bằng nội môi: miRNA rất quan trọng trong các quá trình sinh học khác nhau, bao gồm phát triển phôi, biệt hóa mô và duy trì cân bằng nội môi tế bào.
 • Phản ứng với những thay đổi của môi trường: Chúng có thể giúp tế bào thích ứng với những điều kiện môi trường thay đổi bằng cách điều chỉnh sự biểu hiện của các gene cụ thể.
 • Liên quanbệnh tật: Sự rối loạn điều hòa miRNA có liên quan đến nhiều bệnh khác nhau, bao gồm ung thư, rối loạn tim mạch, bệnh thoái hóa thần kinh, v.v.

Ứng dụng trong lĩnh vực y tế

 • Biomarker (Dấu ấn sinh học): miRNA đang được nghiên cứu như biomarker tiềm năng để chẩn đoán và theo dõi bệnh. Các kiểu biểu hiện thay đổi của chúng trong các bệnh cụ thể có thể cung cấp thông tin chẩn đoán có giá trị.
 • Nghiên cứu ung thư: Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu miRNA về vai trò của chúng trong sự phát triển và tiến triển của bệnh ung thư. Một số miRNA hoạt động như gene gây ung thư (thúc đẩy ung thư), trong khi một số khác hoạt động như chất ức chế khối u (ức chế ung thư).
 • Mục tiêu điều trị: Việc điều khiển biểu hiện miRNA hứa hẹn sẽ phát triển các biện pháp can thiệp trị liệu mới. Các nhà nghiên cứu đang khám phá các liệu pháp dựa trên miRNA để điều chỉnh biểu hiện gen trong bệnh tật.
 • Y học được cá nhân hóa: miRNA có thể giúp điều chỉnh kế hoạch điều trị cho từng cá nhân bằng cách dự đoán cách họ sẽ đáp ứng với các liệu pháp cụ thể.
 • Phát triển thuốc: Việc xác định các miRNA liên quan đến con đường gây bệnh có thể hướng dẫn phát triển các loại thuốc dựa trên miRNA hoặc các phân tử nhỏ nhắm vào miRNA.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).