RNA can thiệp

07.08.2023 12:54 sáng

Có 2 loại RNA can thiệp (Ribonucleic acid interfering: RNAi):

  1. siRNA (snall interfering Ribonucleic Acid), có cấu trúc chuỗi đôi chiều dài từ 21 đến 23 cặp nucleotide, can thiệp vào RNA truyền tin (Messenger RNA: mRNA) bằng cách phá vở (nockdown) mRNA, dẫn đến ngăn chặn sự biểu hiện gen.
  2. miRNA (micro RNA), có cấu trúc chuỗi đơn với chiều dài từ 19 đến 25 nucleotide, can thiệp vào mRNA bằng cách liên kết vào vùng 3’untranslated (phi giải mã) của mRNA và ngăn chặn quá trình sao chép để biểu hiện gen.

Kỹ thuật RNA can thiệp được áp dụng vào nghiên cứu cơ bản, trong lĩnh vực sinh học và y học như một phương pháp đánh bật gen, ngăn sự biểu hiện gen, và là phương pháp mới được kỳ vọng trong điều trị lâm sàng.

Trả lời