mTOR

07.08.2023 12:54 sáng

mTOR (mechanistic target of rapamycin) là một protein kinase đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự phát triển, trao đổi chất, tăng sinh và sống sót của tế bào. Nó hoạt động như một bộ điều chỉnh trung tâm của các quá trình tế bào khác nhau, tích hợp các tín hiệu từ chất dinh dưỡng, yếu tố tăng trưởng, trạng thái năng lượng và điều kiện căng thẳng để kiểm soát hành vi của tế bào.

Nó hiện diện trong hai phức hợp protein riêng biệt được gọi là mTOR Complex 1 (mTORC1) và mTOR Complex 2 (mTORC2).

  • mTORC1: mTORC1 chủ yếu liên quan đến việc kiểm soát sự phát triển và trao đổi chất của tế bào để đáp ứng với sự sẵn có của chất dinh dưỡng và tín hiệu của yếu tố tăng trưởng. Nó điều chỉnh quá trình tổng hợp protein, tiến trình chu kỳ tế bào, quá trình tự thực (một quá trình làm suy giảm các thành phần tế bào để tái chế) và tổng hợp lipid. mTORC1 bị ức chế bởi thuốc rapamycin.
  • mTORC2: mTORC2 ít được hiểu rõ hơn mTORC1 nhưng có liên quan đến việc điều chỉnh sự sống của tế bào, tổ chức tế bào và chuyển hóa. Nó ít nhạy cảm hơn với rapamycin và tham gia vào quá trình phosphoryl hóa một số protein kinase, bao gồm cả AKT, điều này rất quan trọng đối với sự sống và tăng trưởng của tế bào.

Với vai trò quan trọng của nó trong các quá trình tế bào và sự liên quan của nó đối với bệnh tật, mTOR đã trở thành mục tiêu hấp dẫn để can thiệp điều trị. Rapamycin và các chất tương tự của nó, được gọi chung là chất ức chế mTOR, được sử dụng trong môi trường lâm sàng để điều trị một số loại ung thư, ngăn ngừa thải ghép nội tạng và kiểm soát một số rối loạn di truyền hiếm gặp.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh chính xác hoạt động của mTOR rất phức tạp và phụ thuộc vào ngữ cảnh, đồng thời việc sử dụng các chất ức chế mTOR có thể có những hạn chế và tác dụng phụ. Nghiên cứu đang thực hiện nhằm mục đích khám phá những điểm phức tạp của tín hiệu mTOR và phát triển các chiến lược trị liệu hiệu quả và có mục tiêu hơn.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời