Nghiên cứu quan sát lâm sàng

07.08.2023 12:54 sáng

Nghiên cứu quan sát lâm sàng (Observational study) là một trong 2 dạng chính của nghiên cứu lâm sàng  (Clinical study). Trong nghiên cứu quan sát lâm sàng, các nhà nghiên cứu sẽ quan sát theo dõi và đánh giá các mục tiêu liên quan đến kết quả sức khỏe của những người tham gia vào chương trình điều trị hiện tại.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời