Tế bào chết tự phát

07.08.2023 12:54 sáng

Tế bào chết tự phát (Apoptosis), hay còn gọi là “tế bào tự sát”, là một chương trình tế bào tự chết, trong đó hàng loạt các phản ứng phân tử xãy ra bên trong tế bào, dẫn đến tế bào co rút, nhân phân mảnh, cô đặc nhiễm sắc thể, phân rã DNAmRNA và tế bào chết. Đây là cách mà cơ thể sử dụng để loại bỏ các tế bào không cần thiết hoặc tế bào bất thường. Ở người trưởng thành trung bình có khoảng từ ​​50 đến 70 tỷ tế bào chết mỗi ngày do quá trình apoptosis.

Qui trình tế bào chết tự phát có thể ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển. Hiện qui trình tế bào chết tự phát được nghiên cứu ứng dụng trong điều trị ung thư.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).