Thời gian đáp ứng

07.08.2023 12:54 sáng

Thời gian đáp ứng (Duration of Response: DOR) là khoảng thời gian tính từ thời điểm có đáp ứng (Đáp ứng một phần hoặc đáp ứng hoàn toàn) sau khi điều trị cho đến thời điểm bệnh tiến triển xấu / tử vong bất kỳ nguyên nhân gì (ngay cả tai nạn giao thông gây tử vong). Trong thử nghiệm lâm sàng, DOR là một tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả tác dụng của thuốc thử nghiệm điều trị ung thư.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).