Thời gian loại sạch

25.10.2023 7:58 chiều

Thời gian loại sạch hay thời gian tẩy sạch (Washout period) là khoảng thời gian cụ thể trong một thử nghiệm lâm sàng, hoặc nghiên cứu trong đó người tham gia thử nghiệm / nghiên cứu được yêu cầu ngừng sử dụng thuốc, phương pháp điều trị trước khi chuyển sang một phương pháp điều trị hoặc can thiệp mới. Việc thực hiện thời gian loại sạch này giúp đảm bảo rằng kết quả của phương pháp điều trị mới không bị ảnh hưởng bởi phương pháp điều trị trước đó.

Khoảng thời gian loại sạch có thể rất khác nhau và phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm nghiên cứu cụ thể, thuốc hoặc phương pháp điều trị liên quan cũng như mục tiêu nghiên cứu. Trong một số trường hợp, thời gian loại sạch có thể tương đối ngắn, chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần, trong khi ở các nghiên cứu khác, thời gian này có thể kéo dài đến vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Mục đích là để có đủ thời gian để tác dụng của phương pháp điều trị trước đó biến mất khỏi cơ thể để chúng không ảnh hưởng đến việc đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị mới.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).