Thụ thể CGRP

07.08.2023 12:54 sáng

Thụ thể CGRP (calcitonin gene-related peptide receptor) là một thụ thể kích hoạt protein G liên kết với CGRP, một neuropeptide liên quan đến nhiều quá trình sinh lý bao gồm cả đau, viêm và  giãn mạch. Thụ thể này bao gồm hai đơn vị phụ (subunit) CLR (calcitonin receptor-like receptor) và RAMP (receptor activity-modifying protein) 1 hoặc 2. CLR quyết định tính đặc hiệu của thụ thể này đối với CGRP, trong khi RAMP1 hoặc RAMP2 điều chỉnh tính chất tín hiệu của thụ thể này.

Chất đối kháng thụ thể CGRP là một loại thuốc mới được sử dụng trong điều trị đau nửa đầu, vì CGRP được biết là có  liên quan đến cơ chế bệnh lý của đau nửa đầu. Tuy nhiên, tác động lâu dài của những loại thuốc này đến tín hiệu CGRP và các quá trình sinh lý khác vẫn trong giai đoạn nghiên cứu.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời