Thuốc bom tấn

07.08.2023 12:54 sáng

Thuốc bom tấn (Blockbuster drug) là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành dược, để chỉ một số loại thuốc mới có cơ chế tác dụng chữa bệnh mang tính cách mạng, chiếm thị phần áp đảo, tạo ra lợi nhuận và doanh số bán hàng khổng lồ. Mặc dù chưa có định nghĩa thống nhất, thuốc bom tấn thường được ám chỉ các thuốc mới có doanh thu hàng năm hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

Trả lời