Thuốc đối chứng

07.08.2023 12:54 sáng

Thuốc đối chứng (comparative drug / Control drug) chứa hoạt chất dược lý, được dùng trong thử nghiệm lâm sàng để so sánh với thuốc thử nghiệm nhằm đánh giá tính an toàn và tính hiệu của thuốc thử nghiệm.

Tùy theo thử nghiệm lâm sàng mà thuốc đối chứng có thể chứa hoạt tính dược hoặc không chứa hoạt tính dược hay còn gọi là placebo.

Trả lời