Tiêu chuẩn quản lý an toàn dược hậu mãi 

07.08.2023 12:54 sáng

Tiêu chuẩn quản lý an toàn dược hậu mãi (Good Vigilance Practice: GVP), là các tiêu chuẩn nghiêm ngặt được thiết lập để các nhà sản xuất thực hiện vai trò liên quan đến thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin an toàn (tác dụng phụ, than phiền sản phẩm), và thực hiện các biện pháp đối phó nếu cần thiết, nhằm đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng đối với các sản phẩm như dược phẩm, mỹ phẩm và thiết bị y tế sau thương mại hóa. 

 

Trả lời