Tiêu chuẩn quản lý quy trình xét nghiệm

03.12.2023 12:15 chiều

Tiêu chuẩn quản lý quy trình xét nghiệm (Good Laboratory Practice: GLP) là một bộ nguyên tắc và quy định được thiết kế để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của các xét nghiệm / thử nghiệm về an toàn phi lâm sàng được thực hiện đối với dược phẩm, thiết bị y tế và hóa chất. Những xét nghiệm này đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá sự an toàn của các sản phẩm này trước khi chúng được thử nghiệm trên người. GLP đảm bảo rằng:

1. Dữ liệu thử nghiệm đáng tin cậy và có thể tái hiện:

 • Các protocol và quy trình được tiêu chuẩn hóa: GLP yêu cầu các protocol phải rõ ràng và chi tiết cho mọi nghiên cứu, nêu rõ các mục tiêu, phương pháp kiểm tra và tiêu chuẩn thu thập dữ liệu. Điều này đảm bảo tính nhất quán và tạo điều kiện cho các phòng thí nghiệm khác nhân rộng kết quả.
 • Cơ sở vật chất và trình độ nhân viên: GLP yêu cầu nhân viên tham gia thử nghiệm phải được đào tạo và có kinh nghiệm đầy đủ. Các phòng thí nghiệm phải duy trì cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường thử nghiệm phù hợp để tạo ra dữ liệu chính xác và đáng tin cậy.
 • Tính toàn vẹn của dữ liệu và khả năng truy xuất nguồn gốc: GLP nhấn mạnh việc ghi chép và ghi lại tỉ mỉ tất cả các hoạt động, dữ liệu và quyết định nghiên cứu. Điều này tạo ra một quy trình kiểm tra minh bạch cho phép xác minh và truy xuất nguồn gốc kết quả.

2. Nguyên tắc đạo đức được đề cao:

 • Nhân đạo đối với động vật: GLP quy định chặt chẽ việc sử dụng động vật trong thử nghiệm. Điều này bao gồm các yêu cầu về chuồng nuôi, chăm sóc và các tiêu chí nhân đạo cho động vật.
 • Bảo vệ môi trường: GLP khuyến khích các thực hành có trách nhiệm với môi trường trong quá trình thử nghiệm, giảm thiểu việc tạo ra chất thải và tác hại sinh thái tiềm ẩn.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ quy định:

 • Thank tra và kiểm tra: Việc thanh tra thường xuyên của các cơ quan quản lý đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc GLP và xác định những sai lệch hoặc điểm yếu tiềm ẩn.
 • Báo cáo và lưu trữ: GLP yêu cầu báo cáo rõ ràng và toàn diện về kết quả nghiên cứu, cùng với việc lưu trữ thích hợp tất cả hồ sơ nghiên cứu để tham khảo và xem xét theo quy định trong tương lai.

Lợi ích của GLP

 • Tăng độ tin cậy vào kết quả thử nghiệm: GLP dẫn đến dữ liệu đáng tin cậy và có thể tái tạo, nâng cao độ tin cậy của các đánh giá an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định pháp lý sáng suốt.
 • Cải thiện sức khỏe cộng đồng: Bằng cách đảm bảo sự an toàn của thuốc và hóa chất trước khi thử nghiệm trên người, GLP góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi những nguy cơ tiềm ẩn.
 • Hài hòa toàn cầu: Các nguyên tắc GLP được hài hòa trên phạm vi quốc tế, thúc đẩy tính nhất quán trong thực hành thử nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu các sản phẩm an toàn.

Ví dụ về ứng dụng GLP

 • Thử nghiệm an toàn thuốc mới: GLP đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu về độc tính, hiệu quả và tác dụng phụ tiềm ẩn của thuốc trước khi thử nghiệm trên người.
 • Đánh giá khả năng tương thích sinh học của thiết bị y tế: GLP hướng dẫn thử nghiệm vật liệu thiết bị y tế để đảm bảo chúng an toàn khi cấy ghép hoặc sử dụng trong cơ thể con người.
 • Đánh giá độ an toàn của hóa chất: GLP quy định việc kiểm tra hóa chất để tìm các nguy cơ tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người.

GLP là một lĩnh vực phức tạp và đang phát triển với các quy định và sắc thái cụ thể tùy thuộc vào khu vực và danh mục sản phẩm. Mặc dù điều này cung cấp cái nhìn tổng quan nhưng điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến các cơ quan có liên quan và hướng dẫn GLP về bối cảnh cụ thể của hoạt động thử nghiệm của bạn.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).