Tỷ lệ đáp ứng tổng thể

07.08.2023 12:54 sáng

Tỷ lệ đáp ứng tổng thể (Overall response rate :ORR) là một chỉ số được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu y khoa, dùng đánh giá tỷ lệ bệnh nhân giảm đáng kể kích thước hoặc mức độ bệnh (thường là ung thư) đáp ứng với điều trị. Nó được tính bằng cách kết hợp số bệnh nhân đạt được đáp ứng hoàn toàn (Complete Response :CR) và đáp ứng một phần (Partial response :PR) với phương pháp điều trị. ORR cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả của can thiệp trị liệu và thường được sử dụng để đánh giá lợi ích tiềm năng của việc điều trị đối với một tình trạng cụ thể.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).