Tỷ lệ kiểm soát bệnh

29.10.2023 11:15 chiều

Tỷ lệ kiểm soát bệnh (Disease control rate : DCR) là một chỉ số được sử dung trong thử nghiệm lâm sàng để đánh giá tỷ lệ bệnh nhân có đáp ứng hoàn toàn (complete response : CR), đáp ứng một phần (Partial response : PR) hoặc bệnh ổn định (Stable disease : SD) với một phương pháp điều trị. CR có nghĩa là tất cả các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh đã biến mất, PR có nghĩa là khối u đã thu nhỏ ít nhất 30% và SD có nghĩa là khối u không phát triển hoặc thu nhỏ hơn 20% trong một khoảng thời gian nhất định, điển hình là 6-8 tuần.

DCR là thước đo toàn diện hơn về đáp ứng điều trị so với tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR), chỉ bao gồm CR và PR. Điều này là do nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn muộn có thể đạt được SD, đây vẫn được coi là một kết quả có lợi. DCR cũng liên quan đến việc cải thiện khả năng sống sót và các kết quả lâm sàng khác.

DCR được tính như sau:  DCR = (CR + PR + SD) / tổng số bệnh nhân
DCR thường được báo cáo dưới dạng phần trăm. Ví dụ: DCR là 60% có nghĩa là 60% bệnh nhân trong thử nghiệm lâm sàng có CR, PR hoặc SD trong điều trị.

DCR là thước đo hữu ích để so sánh hiệu quả của các phương pháp điều trị khác nhau đối với bệnh ung thư và các bệnh khác. Nó cũng được sử dụng để đánh giá lợi ích lâm sàng của các loại thuốc và phương pháp điều trị mới.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).