U dây chằng màng bao hoạt dịch dòng tế bào khổng lồ

07.08.2023 12:54 sáng

U dây chằng màng bao hoạt dịch dòng tế bào khổng lồ (Tenosynovial giant cell tumor: TGCT) là u vùng khớp hiếm gặp, không ác tính nhưng có thể gây ảnh hưởng lên khớp, màng bao hoạt dịch và gân dây chằng, dẫn đến giảm khả năng vận động ở khớp. Mặc dù tỷ lệ mắc TGCT không được biết chính xác, nhưng ước tính khoảng 11 đến 50 trường hợp trên một triệu người. TGCT được phân loại thành hai dạng: dạng khu trú (80% đến 90%) và dạng lan tỏa (10% đến 20%). Hiện tại phương pháp điều trị của TGCT là phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân tái phát, khó điều trị hoặc dạng lan tỏa, khối u thường bao quanh xương, gân, dây chằng và các bộ phận khác của khớp. Trong những trường hợp này, khối u có thể khó loại bỏ hoặc khó có thể cải thiện bằng phẫu thuật. Nhiều trường hợp sau phẫu thuật làm tổn thương khớp nặng hơn, hạn chế chức năng, giảm chất lượng cuộc sống, và đoạn chi cũng có thể được xem xét. Tỷ lệ tái phát của TGCT sau khi cắt bỏ hoàn toàn ước tính khoảng 15% đối với dạng khu trú và 20% – 50% đối với dạng lan tỏa. TGCT thường ảnh hưởng đến tất cả các nhóm tuổi, nhưng thường nhất là từ 30 đến 50 tuổi.

Trả lời