Yếu tố IXa

07.02.2024 6:21 chiều

Yếu tố IXa (IXa factor) là dạng hoạt tính của yếu tố IX, một protein quan trọng trong đông máu. Yếu tố IXa là một phân tử tồn tại trong thời gian ngắn, nhanh chóng bị vô hiệu hóa bởi các chất ức chế cụ thể trong máu.

Chức năng yếu tố IXa

  • Đóng một vai trò then chốt trong các con đường đông máu nội tại và phổ biến.
  • Kích hoạt yếu tố X dẫn đến sự hình thành cục máu đông.
  • Được coi là một enzyme protease serine do hoạt động xúc tác của nó.

Sự hình thành

  • Được tạo ra từ yếu tố IX thông qua một loạt các phản ứng liên quan đến các yếu tố đông máu khác và các ion canxi.

Ý nghĩa lâm sàng

  • Thiếu hụt trong yếu tố IX hoặc quá trình kích hoạt của nó có thể dẫn đến Hemophilia B, một rối loạn chảy máu tương tự như Hemophilia A.
  • Hiểu hoạt động của yếu tố IXa là rất quan trọng để chẩn đoán và quản lý Hemophilia B.
  • Một số loại thuốc nhắm mục tiêu IXa để ức chế đông máu trong các tình huống y khoa cụ thể.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).