Yếu tố IX

07.08.2023 12:54 sáng

Yếu tố IX (Factor IX) là yếu tố đông máu đóng vai trò quan trọng trong chuỗi phản ứng đông máu. Nó được sản xuất ở gan và lưu thông trong máu dưới dạng protein tiền thân không hoạt động. Khi được kích hoạt, Yếu tố IX tương tác với các yếu tố đông máu khác để tạo thành một phức hợp chuyển đổi prothrombin thành thrombin, cuối cùng dẫn đến sự hình thành cục máu đông.

Sự thiếu hụt yếu tố IX có thể dẫn đến bệnh máu khó đông hemophilia B, một chứng rối loạn chảy máu đặc trưng bởi dễ chảy máu nhiều và bầm tím. Điều trị bệnhhemophilia B bao gồm liệu pháp thay thế bằng Yếu tố IX cô đặc, có thể được dùng để dự phòng hoặc theo yêu cầu.

Yếu tố IX cũng được sử dụng như một tác nhân trị liệu trong điều trị một số loại rối loạn chảy máu, bao gồm hemophilia B và bệnh Christmas. Các sản phẩm yếu tố IX tái tổ hợp và có nguồn gốc từ huyết tương đã có sẵn, và các liệu pháp mới hơn như liệu pháp gen cũng đang được phát triển.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời