Seysara – Thuốc mới điều trị mụn trứng cá

02.10.2018 1:43 chiều

SEYSARA LÀ GÌ

Là thuốc dạng viên uống, chứa thành phần sarecycline, là kháng sinh phổ hẹp dẫn xuất từ tetracycline, có đặc tính kháng viêm, do Paratek Pharmaceuticals phát triển và thương mại hóa. Seysara được chỉ định điều trị các tổn thương viêm do mụn trứng cá không nốt từ vừa đến nặng ở bệnh nhân từ 9 tuổi trở lên.

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 10 năm 2018.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Sarecycline là kháng sinh phổ hẹp dẫn xuất từ tetracycline, có đặc tính kháng viêm. Cơ chế hoạt động của sarecycline trong điều trị mụn trứng cá chưa được biết rõ.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Seysara được FDA phê duyệt dựa trên 2 nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên với giả dược, mù đôi, pha 3, bao gồm 2.002 đối tượng từ 9 tuổi trở lên bị mụn trứng cá trên mặt từ mức độ vừa đến nặng. Dữ liệu cho thấy rằng dùng sarecycline 1,5 mg / kg mỗi ngày một lần cải thiện đáng kể mức độ tổn thương viêm của mụn trứng cá so với giả dược ở tuần 12.

Nghiên cứu 1:Thành công là 21,9% ở nhóm Seysara so với 10,5% ở nhóm giả dược, giảm trị số trung bình tuyệt đối của tổn thương viêm là 15,3 ở nhóm Seysara so với 10,2 ở nhóm giả dược.

Nghiên cứu 2: Thành công là 22,6% ở nhóm Seysara so với 15,3% ở nhóm giả dược, giảm trị số trung bình tuyệt đối của tổn thương viêm là 15,5 ở nhóm Seysara so với 11,1 ở nhóm giả dược.

ĐIỀU TRỊ VỚI SEYSARA VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây

Seysara được cung cấp dưới dạng viên nén. Nên dùng Seysara một lần mỗi ngày, khi ăn hoặc không. Nếu không có cải thiện sau 12 tuần, nên đánh giá lại việc điều trị. Liều khuyến cáo dựa trên trọng lượng cơ thể, như sau:

  • 60 mg cho bệnh nhân nặng 33-54 kg
  • 100 mg cho bệnh nhân nặng 55-84 kg
  • 150 mg cho bệnh nhân nặng 85-136 kg

Tác dụng phụ thường gặp nhất (tỷ lệ ≥ 1%) là buồn nôn.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.globenewswire.com/news-release/2018/10/02/1588602/0/en/FDA-Approves-SEYSARA-Sarecycline-for-the-Treatment-of-Moderate-to-Severe-Acne.html
  2. https://www.centerwatch.com/directories/1067-fda-approved-drugs/listing/4181-seysara-sarecycline
  3. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/209521s000lbl.pdf

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Mụn trứng cá
#Sarecycline
#Seysara
#Thuốc mới