Izervay – Thuốc mới điều trị thoái hóa võng mạc teo dạng bản đồ

06.08.2023 6:19 sáng

IZERVAY LÀ GÌ

Là thuốc dạng dung dịch tiêm vào dịch kính / pha lê thể, chứa thành phần avacincaptad pegol, là chất ức chế bổ thể, do IVERIC bio / Astellas phát triển và thương mại hóa. Izervay được chỉ định điều trị thoái hóa võng mạc teo dạng bản đồ (geographic atrophy: GA) thứ phát sau thoái hóa hoàng điểm do tuổi cao (age-related macular degeneration: AMD).

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 8 năm 2023.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Avacincaptad pegol là một aptamer ARN, một oligonucleotide PEGylated liên kết và ức chế C5, protein của bổ thể. Bằng cách ức chế C5, pegol avacincaptad có thể ngăn chặn sự phân cắt của nó thành C5a và C5b, do đó làm giảm sự hình thành phức hợp tấn công màng (membrane attack complex).

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Izervay được FDA phê duyệt dựa trên các thử nghiệm lâm sàng pha 3 (GATHER1 và GATHER2), đánh giá tính an toàn và hiệu quả của việc sử dụng Izervay 2 mg hàng tháng trong dịch kính / pha lê thể ở bệnh nhân GA thứ phát sau AMD. Tốc độ tăng GA được đánh giá ở mức cơ bản, 6 tháng và 12 tháng.

Ở mỗi thử nghiệm trong khoảng thời gian 12 tháng, kết quả phân tích chính cho thấy tốc độ tăng GA ở những bệnh nhân được điều trị bằng Izervay giảm đáng kể về mặt thống kê so với giả dược. Sự tiến triển bệnh chậm lại được quan sát thấy sớm nhất là 6 tháng với mức giảm tới 35% trong năm đầu điều trị.

ĐIỀU TRỊ VỚI IZERVAY VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây

Izervay được cung cấp dưới dạng dung dịch. Liều khuyến cáo cho Izervay là 2 mg (0,1 mL dung dịch 20 mg/mL) tiêm trong dịch kính / pha lê thể cho mỗi mắt bị bệnh mỗi tháng một lần (khoảng 28 ± 7 ngày) trong tối đa 12 tháng.

Tác dụng phụ phổ biến là xuất huyết kết mạc (13%), tăng áp lực nội nhãn (9%), mờ mắt (8%) và thoái hóa hoàng điểm liên quan đến tuổi tân mạch (7%)

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.prnewswire.com/news-releases/iveric-bio-receives-us-fda-approval-for-izervay-avacincaptad-pegol-intravitreal-solution-a-new-treatment-for-geographic-atrophy-301894042.html
  2. https://ivericbio.com/wp-content/uploads/IZERVAY-avacincaptad-pegol-intravitreal-solution-PI_Final_8.4.23.pdf

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Avacincaptad pegol
#Izervay
#Thoái hóa võng mạc teo dạng bản đồ