Lenacapavir của Gilead cho thấy hiệu quả phòng ngừa HIV 100%

21.06.2024 12:42 chiều

Gilead Sciences vừa công bố kết quả phân tích tạm thời từ thử nghiệm PURPOSE 1, pha 3, cho thấy rằng thuốc ức chế caápid của HIV-1 dạng tiêm 2 lần mỗi năm, lenacapavir (tên thương mại là Sunlenca) đã chứng minh hiệu quả phòng ngừa nhiễm HIV đạt 100% sử dụng ở phụ nữ (cisgender women).

Dựa trên những kết quả này, Ủy ban Giám sát Dữ liệu độc lập (DMC) đã khuyến nghị Gilead dừng giai đoạn thử nghiệm mù (blinded phase), và chuyển sang nhãn mở (open-label) cung cấp lenacapavir cho tất cả những người tham gia.

PURPOSE 1 là một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, pha 3, đánh giá tính an toàn và hiệu quả của lenacapavir tiêm dưới da 2 lần mỗi năm trong điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (pre-exposure prophylaxis: PrEP) HIV và Descovy® (emtricitabine 200mg và tenofovir alafenamide 25mg) uống một lần mỗi ngày ở hơn 5.300 phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên trong độ tuổi 16-25 ở 25 địa điểm ở Nam Phi và 3 địa điểm ở Uganda. Các loại thuốc này cũng được thử nghiệm song song, với một nhóm dùng lenacapavir 2 lần mỗi năm và một nhóm dùng Descovy uống 1 lần mỗi ngày. Ngoài ra, nhóm thứ ba được chỉ định uống Truvada 1 lần mỗi ngày. Những người tham gia nghiên cứu được chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ 2:2:1 tương ứng với lenacapavir, Descovy và Truvada.

Kết quả sơ bộ cho thấy:

  • 0 trường hợp nhiễm HIV trong số 2.134 phụ nữ trong nhóm dùng lenacapavir (tỷ lệ mắc: 0,00 trên 100 người-năm).
  • Có 16 trường hợp nhiễm xảy ra trong số 1.068 phụ nữ thuộc nhóm Truvada (tỷ lệ mắc: 1,69 trên 100 người-năm).
  • Có 39 trường hợp nhiễm HIV trong số 2.136 phụ nữ thuộc nhóm Descovy (tỷ lệ mắc: 2,02 trên 100 người-năm).

Trong thử nghiệm, cả Lenacapavir, Descovy và Truvada nhìn chung đều được dung nạp tốt và không có mối lo ngại mới nào về an toàn được xác định.

Dữ liệu chi tiết hơn từ PURPOSE 1 sẽ được trình bày tại hội nghị sắp tới.

Kết quả này đưa Gilead tiến một bước gần hơn đến việc giới thiệu một hình thức điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) HIV mới. Cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 7% vào hôm thứ Năm.

Nguồn tham khảo

  1. https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2024/6/gileads-twiceyearly-lenacapavir-demonstrated-100-efficacy-and-superiority-to-daily-truvada-for-hiv-prevention#:~:text=%E2%80%9CWith%20zero%20infections%20and%20100,Chief%20Medical%20Officer%2C%20Gilead%20Sciences.
  2. https://www.cnbc.com/2024/06/20/gilead-prep-lenacapavir-succeeds-in-phase-3-trial.html
  3. https://www.pharmalive.com/gileads-twice-yearly-shot-shows-100-efficacy-in-phase-iii-hiv-trial-in-women/

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Lenacapavir
#Sunlenca