Bạch cầu hạt

07.08.2023 12:54 sáng

Bạch cầu hạt (Granulocytes) là một loại tế bào bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch nhằm chống lại mầm bệnh như vi khuẩn, nấm và các chất lạ khác. Được gọi là bạch cầu hạt vì sự hiện diện của các hạt trong tế bào chất của chúng, chứa nhiều loại enzyme và protein hỗ trợ tiêu diệt mầm bệnh.

Có ba loại bạch cầu hạt chính: bạch cầu trung tính (neutrophils), bạch cầu ái toan (eosinophils) và bạch cầu ái kiềm (basophils).

Bạch cầu hạt được sản xuất trong tủy xương và giải phóng vào dòng máu, nơi chúng lưu thông cho đến khi chúng tập trung tại các vị trí nhiễm trùng hoặc tổn thương mô. Chúng bị thu hút đến các địa điểm này bởi các tín hiệu hóa học được giải phóng bởi các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào miễn dịch.

Bạch cầu hạt là những tế bào có thời gian sống ngắn và cuối cùng trải qua quá trình chết theo chương trình của tế bào sau khi hoàn thành các chức năng miễn dịch của chúng.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời