Bruton’s tyrosine kinase

07.08.2023 12:54 sáng

Bruton’s tyrosine kinase (BTK) là một tyrosine kinase tế bào chất đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và chức năng của các tế bào B, là tế bào quan trọng của hệ thống miễn dịch. BTK là thành phần chính của đường truyền tín hiệu thụ thể tế bào B, được kích hoạt khi kháng nguyên liên kết với thụ thể tế bào B. Kích hoạt BTK tạo nên các tín hiệu xuôi dòng, cuối cùng dẫn đến kích hoạt tế bào B, biệt hóa và sản xuất kháng thể. Đột biến trong gene BTK có thể dẫn đến các rối loạn hệ thống miễn dịch.

Các chất ức chế BTK đã được phát triển và được phê duyệt để điều trị một số khối u ác tính của tế bào B, chẳng hạn như bệnh bạch cầu mãn tính dòng lympho và u lympho tế bào vỏ.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời