CD155

14.11.2023 10:13 sáng

Sơ lược

CD155 (Cluster of Differentiation 155), còn được gọi là thụ thể virus bại liệt (poliovirus receptor : PVR) hoặc phân tử giống nectin 5 (nectin-like molecule 5 : NECL5), là một glycoprotein xuyên màng có vai trò trong các quá trình tế bào khác nhau, bao gồm cả sự kết dính của tế bào và phản ứng miễn dịch. Dưới đây là một số khía cạnh chính của CD155.

Cu trúc

CD155 là protein xuyên màng loại I, thuộc siêu họ globulin miễn dịch và chứa ba domain giống globulin miễn dịch ngoại bào, domain xuyên màng và đuôi tế bào chất ngắn (a short cytoplasmic tail). Các domain ngoại bào có liên quan đến tương tác với các phân tử khác, bao gồm cả việc liên kết với các thụ thể trên tế bào miễn dịch.

Phân b tế bào

CD155 được biểu hiện trên bề mặt của nhiều loại tế bào khác nhau, bao gồm tế bào biểu mô, tế bào nội mô và tế bào miễn dịch. Nó được tìm thấy trong các mô như hệ thần kinh, tim và thận.

Chc năng

  • CD155 đóng vai trò là thụ thể của virus bại liệt, làm trung gian cho sự xâm nhập của virus vào tế bào chủ. Tuy nhiên, vai trò của nó còn vượt xa sự xâm nhập của virus.
  • Nó tham gia vào quá trình kết dính tế bào và đóng vai trò hình thành các mối nối kết dính giữa các tế bào.
  • CD155 tương tác với các protein khác, chẳng hạn như họ phân tử bám dính nectin và có liên quan đến việc điều chỉnh tương tác giữa tế bào và tế bào.

Điu chế h thng min dch

  • CD155 có chức năng điều hòa miễn dịch và tham gia vào việc điều chỉnh các phản ứng miễn dịch. Nó đóng vai trò như một phối tử để kích hoạt thụ thể checkpoint miễn dịch DNAM-1 (CD226) được biểu hiện trên các tế bào sát thủ tự nhiên và tế bào T. Sự tương tác này có thể tăng cường phản ứng miễn dịch.
  • Sự biểu hiện quá mức của CD155 trong một số bệnh ung thư có liên quan đến sự lẫn trốn miễn dịch, vì nó có thể liên kết với các thụ thể ức chế trên tế bào miễn dịch, dẫn đến giảm khả năng giám sát miễn dịch.

Ý nghĩa trong bnh tt

  • Biểu hiện bất thường của CD155 đã được quan sát thấy ở nhiều bệnh khác nhau, bao gồm cả ung thư, nơi nó có thể góp phần vào sự phát triển của khối u bằng cách điều chỉnh các phản ứng miễn dịch.
  • CD155 là mục tiêu tiềm năng cho liệu pháp miễn dịch ung thư, vì việc ngăn chặn sự tương tác của nó với các tế bào miễn dịch có thể tăng cường phản ứng miễn dịch chống khối u.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).