Chất ức chế topoisomerase

07.08.2023 12:54 sáng

Chất ức chế topoisomerase là một nhóm thuốc chống ung thư can thiệp vào hoạt động của các enzym được gọi là topoisomerase, giúp tháo gỡ và nối lại DNA trong quá trình sao chép. Bằng cách ức chế các enzym này, các chất ức chế topoisomerase gây tổn thương DNA và ngăn chặn các tế bào ung thư phân chia và phát triển. Ví dụ về chất ức chế topoisomerase bao gồm etoposide, irinotecan và topotecan. Những loại thuốc này có thể có hiệu quả chống lại nhiều loại ung thư nhưng có thể có tác dụng phụ như các vấn đề về đường tiêu hóa và tăng khả năng nhiễm trùng.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời