Hormone giải phóng thyrotropin

23.08.2023 7:17 chiều

Hormone giải phóng thyrotropin (Thyrotropin releasing hormone : TRH) là một hormone peptide được sản xuất ở vùng dưới đồi của não. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự giải phóng hormone kích thích tuyến giáp (Thyroid stimulating hormone : TSH) từ tuyến yên trước.

Chức năng chính của TRH là kiểm soát hoạt động của tuyến giáp. Khi đến tuyến yên trước, TRH kích thích giải phóng TSH, từ đó thúc đẩy tuyến giáp sản xuất và tiết ra các hormone tuyến giáp: thyroxine (T4) và triiodothyronine (T3). Những hormone này đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất, sản xuất năng lượng và các quá trình sinh lý tổng thể trên toàn cơ thể.

Sự tiết TRH bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nhịp sinh học, căng thẳng và nồng độ hormone tuyến giáp. Vòng phản hồi tiêu cực liên quan đến hormone tuyến giáp giúp điều chỉnh việc giải phóng TRH. Khi nồng độ hormone tuyến giáp thấp, vùng dưới đồi sẽ tiết ra nhiều TRH hơn, dẫn đến tăng TSH và sau đó sản xuất hormone tuyến giáp cao hơn.

Ngoài ra, TRH đã được phát hiện có tác dụng vượt quá vai trò của nó đối với trục vùng dưới đồi-tuyến yên-tuyến giáp. Nó có thể tác động đến tâm trạng, hành vi và thậm chí cả nhận thức về cơn đau thông qua tương tác với các vùng não và hệ thống dẫn truyền thần kinh khác.