Isocitrate dehydrogenase 2

03.09.2023 6:46 sáng

Isocitrate dehydrogenase 2 (IDH-2) là một loại enzyme đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa tế bào. Đột biến trong gen IDH-2 có liên quan đến nhiều loại ung thư, bao gồm bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (acute myeloid leukemia: AML).

Thuốc ức chế IDH-2 hoạt động bằng cách ngăn chặn dạng đột biến của IDH-2, tạo ra một chất chuyển hóa bất thường gọi là 2-hydroxyglutarate (2-HG). Nồng độ 2-HG cao có thể phá vỡ các quá trình bình thường của tế bào và góp phần vào sự phát triển của bệnh ung thư. Bằng cách ức chế IDH-2, những loại thuốc này làm giảm mức độ 2-HG và khôi phục quá trình chuyển hóa tế bào bình thường, có thể làm chậm hoặc thậm chí ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).