Kháng nguyên tế bào B trưởng thành

12.08.2023 10:52 sáng

Kháng nguyên tế bào B trưởng thành (B cell maturation antigen).

Tham khảo BCMA 

Trả lời