Liệu pháp RNA

07.08.2023 12:54 sáng

Liệu pháp RNA (RNA therapy), còn được gọi là liệu pháp dựa trên RNA (RNA-based therapy) hoặc can thiệp RNA (RNA interference : RNAi), là một cách tiếp cận mang tính cách mạng để điều trị các bệnh khác nhau bằng cách sử dụng cơ quan tế bào của chính cơ thể. Nó liên quan đến việc sử dụng các tiểu phân tử RNA để nhắm mục tiêu cụ thể và điều chỉnh sự biểu hiện của các gene liên quan đến quá trình bệnh tật.

Nguyên tắc cốt lõi của liệu pháp RNA là đưa các phân tử RNA tổng hợp vào tế bào, để ức chế chọn lọc quá trình sản xuất protein gây bệnh hoặc tăng cường sản xuất protein điều trị. Điều này đạt được bằng cách thiết kế các chuỗi RNA ngắn liên kết bổ sung vào các phân tử mRNA mục tiêu, dẫn đến sự phân hủy hoặc ngăn chặn quá trình dịch mã của chúng thành protein.

Liệu pháp RNA đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong điều trị nhiều loại bệnh, bao gồm rối loạn di truyền, nhiễm virus và một số loại ung thư. Nó mang lại một số lợi thế so với các liệu pháp truyền thống, chẳng hạn như tính đặc hiệu cao, tập trung vào mục tiêu, hạn chế tác dụng ngoài mục tiêu và khả năng nhắm mục tiêu các mục tiêu “không thể điều trị” trước đây.

Có nhiều loại phân tử RNA khác nhau được sử dụng trong trị liệu, bao gồm siRNA (small interfering RNA), miRNA (micro RNA) và ASO (antisense oligonucleotide). Các phân tử RNA này có thể được chuyển đến các tế bào đích thông qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm vector virus, hạt nano lipid hoặc tiêm trực tiếp.

Mặc dù liệu pháp RNA có tiềm năng lớn nhưng vẫn còn những thách thức, chẳng hạn như việc phân phối hiệu quả đến các mô đích, sự ổn định của các phân tử RNA và các phản ứng miễn dịch tiềm tàng. Tuy nhiên, nghiên cứu đang diễn ra và những tiến bộ công nghệ tiếp tục giải quyết những hạn chế này, mở đường cho sự phát triển của các liệu pháp mới dựa trên RNA để chống lại bệnh tật một cách hiệu quả.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời