Programmed death-ligand 2

09.11.2023 3:55 sáng

Programmed death-ligand 2 (PD-L2), còn được gọi là CD273 hoặc B7-DC, là một protein có thể tương tác và ức chế thụ thể PD-1 trên tế bào T. PD-L2 được biểu hiện trên nhiều loại tế bào, bao gồm đại thực bào, tế bào đuôi gai và một số tế bào khối u.

Sự tương tác giữa PD-L1PD-1 đóng vai trò điều hòa phản ứng miễn dịch. Khi PD-L1 liên kết với PD-1, nó sẽ gửi tín hiệu đến tế bào T để yêu cầu nó ngừng tấn công tế bào. Điều này có thể giúp bảo vệ các tế bào bình thường khỏi bị hệ thống miễn dịch phá hủy. Tuy nhiên, tế bào ung thư cũng có thể biểu hiện PD-L1, giúp chúng trốn tránh hệ thống miễn dịch và phát triển.

PD-L2 ít được nghiên cứu kỹ hơn PD-L1, nhưng nó được cho là có vai trò tương tự trong việc điều chỉnh phản ứng miễn dịch. PD-L2 được biểu hiện trên nhiều loại tế bào hơn PD-L1, bao gồm đại thực bào, tế bào đuôi gai, tế bào B và một số tế bào khối u.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).