Sử dụng mục đích nhân đạo

26.11.2023 9:29 sáng

Sử dụng mục đích nhân đạo (Compassionate use), còn được gọi là chương trình mở rộng tiếp cận (Expanded access program), là một chương trình được sử dụng ở các nước Âu-Mỹ, cho phép bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đe dọa tính mạng tiếp cận các loại thuốc nghiên cứu chưa được cơ quan chức năng của nước sở tại chấp thuận. Những loại thuốc này vẫn đang được nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng, nhưng chúng có thể mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đã không còn các lựa chọn điều trị khác.

Để đủ điều kiện sử dụng vì mục đích nhân đạo, bệnh nhân phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định, chẳng hạn như mắc một căn bệnh nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng mà không có lựa chọn điều trị thay thế thỏa đáng nào. Họ cũng phải có khả năng hiểu được những rủi ro và lợi ích của việc dùng thuốc nghiên cứu và phải sẵn sàng tham gia vào quá trình giám sát an toàn liên tục.

Quá trình sử dụng mục đích nhân đạo thường do bác sĩ của bệnh nhân đề xuất, bác sĩ phải gửi yêu cầu đến nhà sản xuất thuốc. Sau đó, nhà sản xuất sẽ xem xét yêu cầu và quyết định có cấp quyền truy cập vào thuốc hay không. Nếu yêu cầu được chấp thuận, bệnh nhân sẽ có thể nhận thuốc dưới sự giám sát cẩn thận của bác sĩ.

Sử dụng mục đích nhân đạo là một chương trình có giá trị có thể mang lại hy vọng cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là những loại thuốc này vẫn đang được nghiên cứu và có thể không an toàn hoặc hiệu quả cho tất cả mọi người. Bệnh nhân nên cân nhắc cẩn thận những rủi ro và lợi ích của việc dùng thuốc nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).