Thụ thể interleukin 13

07.08.2023 12:54 sáng

Thụ thể Interleukin 13 (Interleukin 13 receptor: IL-13R) là một phức hợp protein được tìm thấy trên bề mặt của một số tế bào trong cơ thể, bao gồm tế bào miễn dịch, tế bào biểu mô và tế bào cơ trơn. Nó tham gia vào các quá trình sinh học khác nhau, bao gồm viêm nhiễm, đáp ứng miễn dịch và sửa chữa mô.

IL-13R bao gồm hai tiểu đơn vị: IL-13Rα1 và IL-4Rα. Tiểu đơn vị IL-13Rα1 liên kết với interleukin 13 (IL-13), là một cytokine liên quan đến việc điều hòa phản ứng viêm và miễn dịch. Sự liên kết của IL-13 với IL-13Rα1 kích hoạt một tầng tín hiệu có thể kích hoạt nhiều đường truyền khác nhau trong tế bào, dẫn đến các hiệu ứng sinh học khác nhau.

IL-13R có liên quan đến nhiều bệnh khác nhau, bao gồm hen suyễn, viêm mũi dị ứng và viêm da dị ứng. Trong những bệnh này, IL-13 đóng một vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh và việc ngăn chặn đường truyền tín hiệu IL-13 bằng cách nhắm mục tiêu IL-13R.

Có một số cách tiếp cận để nhắm mục tiêu IL-13R, bao gồm kháng thể đơn dòng như dupilumab và tralokinumab đã được phê duyệt tương ứng để điều trị viêm da dị ứng và hen suyễn, và hiện đang được điều tra đối với các bệnh khác.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời