Thụ thể Orexin

07.08.2023 12:54 sáng

Thụ thể Orexin (Orexin receptor) là một loại thụ thể kết hợp protein G (G-protein coupled receptors) chủ yếu được biểu hiện trong hệ thống thần kinh trung ương, đặc biệt là ở vùng dưới đồi. Có hai loại thụ thể orexin, thụ thể Orexin 1 (Orexin receptor 1 : OX1R) và thụ thể Orexin 2 (Orexin receptor 2 : OX2R), được kích hoạt bởi các peptit thần kinh gọi là orexin (còn được gọi là hypocretin).

OX1R và OX2R đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các quá trình sinh lý khác nhau, bao gồm chu kỳ đánh thức giấc ngủ, hành vi ăn và chuyển hóa năng lượng. Rối loạn chức năng của hệ thống orexin có liên quan đến rối loạn giấc ngủ như chứng ngủ rũ, cũng như béo phì và các rối loạn chuyển hóa khác.

Cả OX1R và OX2R đều là mục tiêu tiềm năng để phát triển thuốc và một số chất chủ vận và chất đối vận (đối kháng) thụ thể orexin hiện đang trong các thử nghiệm lâm sàng để điều trị rối loạn giấc ngủ, béo phì và các tình trạng liên quan khác.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời