Tyrosine kinase 2

07.08.2023 12:54 sáng

Tyrosine kinase 2 (TYK-2) là một loại enzyme đóng vai trò chính trong các đường truyền tín hiệu điều chỉnh phản ứng viêm và miễn dịch. TYK-2 có liên quan đến việc kích hoạt các tế bào miễn dịch, chẳng hạn như tế bào T (T cell) và tế bào B (B cell), đồng thời sản xuất các cytokine, làm trung gian cho phản ứng viêm và miễn dịch.

Bằng cách ngăn chặn hoạt động của TYK-2, các chất ức chế TYK-2 làm giảm việc sản xuất các cytokine gây viêm và điều chỉnh phản ứng miễn dịch. Thuốc ức chế TYK-2 đang được phát triển để điều trị các bệnh viêm nhiễm và tự miễn dịch khác nhau, chẳng hạn như bệnh vẩy nến, bệnh lupus và bệnh viêm ruột.

 

Trả lời