U lympho dòng lympho bào nhỏ

07.08.2023 12:54 sáng

U lympho dòng lympho bào nhỏ (Small lymphocytic lymphoma: SLL): Tham khảo “Bệnh bạch cầu mãn dòng lympho (Chronic lymphocytic leukemia)”

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời