Xadago – Thuốc mới điều trị bệnh Parkinson

22.03.2017 4:09 chiều

XADAGO LÀ

Là thuốc dạng viên uống, chứa thành phần safinamide, là một chất ức chế MAO-B (monoamine oxidase B), Newron Pharmaceuticals phát triển và thương mại hóa. Xadago được chỉ định điều trị bổ trợ cho levodopa / carbidopa ở bệnh nhân Bệnh Parkinson“off” episodes.

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 3 năm 2017.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Cơ chế chính xác mà Xadago phát huy tác dụng trong bệnh Parkinson vẫn chưa được biết rõ. Xadago là chất ức chế MAO-B, ngăn chặn quá trình dị hóa dopamine, được cho là dẫn đến sự gia tăng mức dopamine và tiếp sau đó là sự gia tăng hoạt động dopaminergic trong não.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Hiệu quả của Xadago được chứng minh trong một thử nghiệm lâm sàng bao gồm 645 bệnh nhân Parkinson đang dùng levodopa và có “off” episodes. Các bệnh nhân dùng Xadago cho thấy tăng thời gian “on”, giảm bớt các triệu chứng Parkinson, không gặp rắc rối về cử động không tự chủ không kiểm soát so với những người dùng giả dược. Trong một thử nghiệm lâm sàng khác với 549 bệnh nhân Parkinson, được bổ trợ Xadago vào điều trị levodopa. Cho thấy có tăng thời gian “on” hơn mà không gặp rắc rối về cử động không tự chủ không kiểm soát so với những người dùng giả dược

ĐIỀU TRỊ VỚI XADAGO VÀ TÁC DỤNG PHỤ THƯỜNG GẶP

Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây

Xadago được cung cấp dưới dạng viên nén. Liều khởi đầu được khuyến nghị là 50 mg, uống một lần mỗi ngày (vào cùng một thời điểm trong ngày), không phụ thuộc vào bữa ăn. Sau hai tuần, có thể tăng liều lên 100 mg một lần mỗi ngày, tùy theo khả năng dung nạp của từng cá nhân.

Tác dụng phụ thường gặp là rối loạn vận động, té ngã, buồn nôn và mất ngủ.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-drug-treat-parkinsons-disease
  2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/207145lbl.pdf

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#“off” episodes
#Khởi phát “off”
#Parkinson
#Safinamide
#Xadago