Paxlovid – Chính thức được FDA phê duyệt điều trị COVID-19

26.05.2023 9:38 chiều

Cục Quản lý Dược & Thực phẩm Hoa Kỳ đã chính thức phê duyệt thuốc uống kháng virus Paxlovid (viên nirmatrelvir và viên ritonavir, được đóng gói đồng thời để sử dụng qua đường uống) để điều trị COVID-19 từ nhẹ đến trung bình ở người lớn có nguy cơ cao tiến triển thành nặng. COVID-19, bao gồm nhập viện hoặc tử vong.

Paxlovid là loại thuốc thứ tư, và là thuốc uống kháng virus đầu tiên được FDA phê duyệt để điều trị COVID-19 ở người lớn.

Hiệu quả của Paxlovid chủ yếu được hỗ trợ bởi kết quả cuối cùng của nghiên cứu lâm sàng EPIC-HR. EPIC-HR là một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên với giả dược, mù đôi, ở bệnh nhân trưởng thành có triệu chứng không nhập viện được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2. Tất cả bệnh nhân chưa được tiêm vắc-xin COVID-19 và trước đó chưa bị nhiễm COVID-19.
Paxlovid làm giảm đáng kể tỷ lệ người nhập viện liên quan đến COVID-19 hoặc tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào trong 28 ngày theo dõi tới 86% so với giả dược ở những bệnh nhân được điều trị trong vòng 5 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng và những người không nhận kháng thể đơn dòng điều trị COVID-19.

Trong phân tích này, 977 bệnh nhân dùng Paxlovid và 989 bệnh nhân dùng giả dược, và trong số những bệnh nhân này, 0,9% dùng Paxlovid phải nhập viện do COVID-19 hoặc tử vong do mọi nguyên nhân trong 28 ngày theo dõi so với 6,5% của nhóm những bệnh nhân đã nhận được giả dược.

Các tác dụng phụ phổ biến nhất khi dùng Paxlovid bao gồm suy giảm vị giác và tiêu chảy.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).