Thông thường kháng thể được tạo ra từ cơ thể người hoặc động vật sau miễn dịch với kháng nguyên là kháng thể đa dòng (polyclonal antibody). Chúng là hỗn hợp nhiều loại kháng thể khác nhau, có thể đáp ứng với nhiều epitope (vị trí đặc hiệu kháng nguyên) trên nhiều loại kháng nguyên.

Trong khi đó, kháng thể đơn dòng (monoclonal antibody: mAb) được điều chế về cơ bản tạo ra một loại kháng thể đồng nhất và đáp ứng với một loại kháng nguyên chuyên biệt.