Algorithm

10.10.2023 2:13 chiều

Trong toán học algorithm có nghĩa là “thuật toán”, nhưng trong y học điều trị algorithm là một hướng dẫn xử trí đối với tình trạng bệnh lý nào đó. Nó có cấu trúc và từng bước mà bác sĩ hoặc chuyên gia y tế tuân theo để đạt được đáp ứng hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân. Đặc biệt các algorithm trong hướng dẫn xử trí các tác dụng phụ do điều trị ung thư bằng phương pháp miễn dịch gây ra, nhằm mục đích chuẩn hóa và cải thiện kết quả cho người bệnh.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).