Chất chặn kênh kali

07.08.2023 12:54 sáng

Chất chặn kênh kali là một nhóm thuốc ngăn chặn dòng ion kali qua các kênh ion trong màng tế bào, dẫn đến thay đổi hoạt động điện của tế bào. Những loại thuốc này chủ yếu được sử dụng trong điều trị các rối loạn tim mạch, chẳng hạn như rối loạn nhịp tim, bằng cách kéo dài thời gian của điện thế hoạt động và tăng thời gian trơ.

Một số ví dụ về thuốc chặn kênh kali bao gồm amiodarone, dofetilide, sotalol và quinidine. Những loại thuốc này có tác dụng phụ tiềm ẩn, chẳng hạn như kéo dài khoảng QT, có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim có khả năng đe dọa tính mạng được gọi là Torsades de Pointes.

Thuốc chặn kênh kali cũng đã được nghiên cứu về khả năng sử dụng chúng trong các tình trạng khác, chẳng hạn như động kinh và ung thư, do khả năng ảnh hưởng đến điện thế màng tế bào và thay đổi đường truyền tín hiệu của tế bào. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để hiểu đầy đủ những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của việc sử dụng các loại thuốc này trong những bối cảnh này.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời