Chất ức chế VMAT-2

07.08.2023 12:54 sáng

Chất ức chế VMAT-2 (Vesicular Monoamine Transporter 2) là một nhóm thuốc nhắm vào protein VMAT-2 được tìm thấy trong màng của các túi tiếp hợp trong tế bào thần kinh. VMAT2 chịu trách nhiệm vận chuyển các chất dẫn truyền thần kinh monoamine như dopamine, norepinephrineserotonin từ tế bào chất vào các túi tiếp hợp, nơi chúng được lưu trữ và giải phóng khi truyền tín hiệu thần kinh.

Bằng cách ức chế VMAT-2, những loại thuốc này làm giảm sự sẵn có của chất dẫn truyền thần kinh monoamine trong khe hở tiếp hợp, dẫn đến giảm dẫn truyền thần kinh. Cơ chế hoạt động này đã dẫn đến sự phát triển của các chất ức chế VMAT-2 để điều trị các rối loạn thần kinh và tâm thần như bệnh Parkinson, rối loạn vận động muộn và tâm thần phân liệt.

Chất ức chế VMAT-2 được sử dụng phổ biến nhất là tetrabenazine, được chấp thuận để điều trị múa giật liên quan đến bệnh Huntington và điều trị triệu chứng rối loạn vận động muộn.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời