CYP3A4

05.10.2023 6:10 sáng

CYP3A4 là thành viên của họ enzyme cytochrome P450 (CYP). Là enzyme chịu trách nhiệm chuyển hóa nhiều loại chất, bao gồm thuốc, chất độc và hormone. CYP3A4 là enzyme CYP có nhiều nhất trong cơ thể con người và chịu trách nhiệm chuyển hóa tới 50% tất cả các loại thuốc.

Chức năng

CYP3A4 chuyển hóa thuốc bằng cách chuyển chúng thành các hợp chất hòa tan trong nước và có thể được bài tiết ra khỏi cơ thể. Quá trình này có thể làm tăng hoặc giảm lượng thuốc có sẵn trong cơ thể, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và độ an toàn của thuốc.

Các thuốc được chuyển hóa bởi CYP3A4 có thể tăng tác dụng nếu chúng được dùng cùng với các thuốc ức chế hoạt động CYP3A4 khác. Ngược lại, tác dụng của các thuốc được chuyển hóa bởi CYP3A4 có thể giảm đi nếu chúng được dùng cùng với các thuốc khác gây ra hoạt động của CYP3A4.

  • Ví dụ, kháng sinh ketoconazol là chất ức chế CYP3A4. Nếu dùng ketoconazol cùng với một loại thuốc khác được chuyển hóa bởi CYP3A4, nồng độ của thuốc đó trong cơ thể có thể tăng lên. Điều này có thể dẫn đến tác dụng phụ hoặc thậm chí độc tính.

CYP3A4 cũng tham gia vào quá trình chuyển hóa một số hợp chất nội sinh, chẳng hạn như axit mật và steroid.

Tóm lại

CYP3A4 là một enzyme quan trọng trong chuyển hóa thuốc, nhưng hoạt động của nó cũng có thể dẫn đến tương tác thuốc. Khi dùng hai hoặc nhiều loại thuốc cùng nhau và cả hai đều tương tác với CYP3A4, tác dụng của một hoặc cả hai loại thuốc có thể bị thay đổi. Điều này có thể dẫn đến tăng hoặc giảm nồng độ thuốc trong cơ thể, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và độ an toàn của chúng.

Điều quan trọng là phải nhận thức được khả năng tương tác thuốc CYP3A4 khi dùng nhiều loại thuốc. Bệnh nhân nên thảo luận với bác sĩ về tất cả các loại thuốc họ đang dùng, bao gồm cả thuốc không kê đơn và thảo dược bổ sung.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).