Cytokeratin 19 fragment

17.11.2023 7:44 chiều

Cytokeratin 19 fragment (CYFRA) là một đoạn protein được giải phóng vào máu bởi các tế bào lót đường hô hấp và tiêu hóa. Nó là một chất đánh dấu khối u có thể được sử dụng để giúp phát hiện và theo dõi ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC). Nồng độ CYFRA tăng cao có thể được tìm thấy trong máu của những người mắc NSCLC, nhưng nó cũng có thể do các tình trạng khác gây ra.

Phạm vi bình thường của CYFRA

Phạm vi bình thường của CYFRA trong máu thường dưới 3,0 ng/mL.

Nguyên nhân gây ra CYFRA bất thường

Mức CYFRA tăng cao có thể là dấu hiệu của NSCLC, nhưng nó cũng có thể do các tình trạng khác gây ra, bao gồm:

  • Các tình trạng không gây ung thư như viêm phổi, viêm phế quản và COPD
  • Hút thuốc
  • Phơi nhiễm amiăng

Theo dõi mức CYFRA

Mức CYFRA có thể được theo dõi để:

  • Giúp phát hiện NSCLC
  • Theo dõi hiệu quả điều trị NSCLC
  • Phát hiện tái phát NSCLC

Điều quan trọng cần lưu ý là mức CYFRA tăng cao không nhất thiết có nghĩa là có NSCLC. Các xét nghiệm và kiểm tra khác sẽ cần thiết để chẩn đoán.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).