ECOG

02.10.2023 4:12 chiều

ECOG là viết tắt của Eastern Cooperative Oncology Group. ECOG là thang điểm đánh giá tình trạng hiệu xuất hoạt động (Performance Status) của bệnh nhân trong cuộc sống hàng ngày.

Thang điểm ECOG có điểm 5, trong đó 0 là hoạt động hoàn toàn bình thường và 4 là nằm liệt giường. ECOG được sử dụng trong cả nghiên cứu và chăm sóc lâm sàng để đưa ra quyết định về việc điều trị và khả năng hội đủ điều kiện tham gia thử nghiệm lâm sàng.

Thang điểm ECOG là một công cụ đơn giản, nhưng hiệu quả để đo lường tình trạng hoạt động của bệnh nhân và được các bác sĩ ung thư trên toàn thế giới sử dụng để đưa ra quyết định về điều trị ung thư.

Bản tóm tắt về thang điểm ECOG:

Điểm Tình trạng hiệu xuất hoạt động
0 Hoạt động hoàn toàn bình thường không bị hạn chế như trước khi mắc bệnh. Kĩ
1 Bị hạn chế đối với công việc thể chất đòi hỏi gắng sức, nhưng có thể đi lại và có thể thực hiện các công việc nhẹ nhàng.
2 Có thể đi lại, nhưng không thể thực hiện dù công việc nhẹ. Hơn 50% thời gian trong ngày là nằm trên giường hoặc trên ghế.
3 Hoạt động bị han chế chỉ có khả năng tự chăm sóc bản thân. Hơn 50% thời gian trong ngày là nằm trên giường hoặc trên ghế.
4 Không tự chăm sóc, nằm liệt giường hoàn toàn.

 

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng thang điểm ECOG:

  • Bệnh nhân có ECOG bằng 0 có khả năng đủ điều kiện tham gia hầu hết các thử nghiệm lâm sàng và điều trị ung thư.
  • Bệnh nhân có ECOG bằng 2 có thể đủ điều kiện tham gia một số thử nghiệm lâm sàng và điều trị ung thư, nhưng khả năng chịu đựng điều trị của họ có thể bị hạn chế.
  • Bệnh nhân có ECOG là 4 có thể chỉ đủ điều kiện được điều trị chăm sóc giảm nhẹ.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).