Hiệu ứng giả dược

07.08.2023 12:54 sáng

Hiệu ứng giả dược (Placebo effect) là một hiệu ứng tâm lý vì người bệnh tin rằng đó là thuốc thật và kỳ vọng nó có thể điều trị được bệnh và kết quả tình trạng bệnh được cải thiện tốt hơn. Thông thường hiệu ứng giả dược có thể ảnh hưởng đến nhận thức tình trạng của họ và khích thích các quá trình hóa học của cơ thể để giảm đau và một số triệu chứng khác, nhưng không ảnh hưởng đến bản thân bệnh. Trong thử nghiệm lâm sàng, hiệu ứng giả dược có thể được đề cập khi đánh giá hiệu quả thuốc thử nghiệm.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời