Intron

11.10.2023 1:29 chiều

Intron là các đoạn DNA không mã hóa trong gene, chúng không chứa các hướng dẫn tạo ra protein cụ thể. Intron nằm xen kẽ giữa các Exon (đoạn mã hóa của gene), trên chuỗi trình tự DNA của gene.

Các Intron được phiên mã trong quá trình hình thành Pre-mRNA, nhưng sau đó bị loại bỏ trong quá trình cắt ghép (splicing) các Exon lại với nhau để hình thành mRNA trưởng thành. mRNA trưởng thành này sau đó được sử dụng làm khuôn mẫu để phiên mã thành axit amin, góp phần tạo nên cấu trúc và chức năng của protein trong cơ thể sinh vật.

Lỗi xãy ra trong quá trình cắt ghép các Exon và loại bỏ Intron có thể dẫn đến việc hình thành các protein bị khiếm khuyết góp phần gây ra bệnh lý chuyển hóa và di truyền.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).